A slider megnyitásához kattintson ide!

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

Az erdőgazdálkodók a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciál és az erdőkárok helyreállításának érdekében igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, amennyiben a katasztrófa következtében 50 %-ot elérő, vagy azt meghaladó káresemény következett be.
  
Amennyiben erdejét ilyen jellegű és mértékű károk érték, mindenképpen erdőfelújítási kötelezettsége keletkezik, és az erdő felújítását az Erdészeti Hatóság elrendeli. A támogatás a felújításhoz komoly segítséget nyújt, mert jelentős mértékben, vagy akár egészében fedezheti a felújítás költségeit, mivel az igényelhető támogatás összege – a károsítás mértékétől és a faállománytípus csoporttól függően – legalább 1097, de legfeljebb 2103 eurónak megfelelő forint összeg hektáronként.
 
A 2014. július 1-je után keletkezett abiotikus károk helyreállítására (első kivitel vagy pótlás, az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési és a károsodott faállomány letermelési munkálatai) fordítandó alaptámogatás mellett esetenként padka, illetve rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítésére is kapható kiegészítő támogatás. Ezek mértéke padka esetén méterenként 0,13 eurónak megfelelő forint összeg, míg rőzsefonat vagy gát esetén méterenként 1 eurónak megfelelő forint összeg.
 
A támogatást igénylő a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül, a tevékenység erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását követően jogosult - egységes kérelem keretén belül – a támogatási kérelem (egyúttal kifizetési igénylés) benyújtására, kizárólag elektronikus úton, várhatóan 2017. tavaszán.
 
A támogatással kivitelezett, őshonos, a termőhelynek megfelelő fafajokból álló erdeje magasabb természetességi mutatójú, a változó körülményekkel szemben ellenállóbb és egészségesebb lesz.
 
Amennyiben e rövid ismertetővel felkeltettük érdeklődését, akkor a támogatás mértékével, a kérelem elektronikus úton történő benyújtásával, annak elbírálásával, a támogatás igénybevételének feltételeivel, a kötelezettségek vállalásával, az ellenőrzéssel és az egyéb részletekkel kapcsolatban keressen fel minket a honlapon feltüntetett elérhetőségeinken (www.fapiac.hu/Kapcsolat).
« visszalépéshez kattintson! Közzétéve: 2016. január 28.
Talajvédelmi rendeltetésű, Natura 2000-es erdő
Talajvédelmi rendeltetésű, Natura 2000-es erdő

Kíméletes közelítés
Kíméletes közelítés
Széchenyi 2020